yourcars


logo-rollvolet

logo-churros-valyser

logo-a10-autocenter

Amilhou

svd_logo


Missie en visie van de voetbalclub

Door en voor Vilvoorde

Een stad als Vilvoorde heeft het recht op een eigen voetbalploeg die door de mensen en voor de mensen van Vilvoorde geleid wordt met als doelstelling om door sportieve prestaties de stad in de Belgische provinciale voetbalcompetitie te vertegenwoordigen.

Plezierig en leerzaam

Elke jongen of meisje uit Vilvoorde en de nabije omgeving, die graag wilt voetballen en zich bij ons komt inschrijven, zal de kans krijgen om op een plezierige en leerzame manier te leren voetballen.

Sociaal project

Wij als Sporting Club Vilvoorde geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen.

Voetbalplezier

Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen, moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier centraal moet staan.


NIEUWSOuders betrekken

Daarom willen we ook de ouders van onze toekomstige jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club, want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn. Iedere bijdrage, onder welke vorm dan ook, aan onze voetbalclub is welkom en belangrijk

Gemotiveerd en professioneel

We gaan proberen om in zoveel mogelijke categorieën van onze jeugdopleiding samen te werken met gediplomeerde en vooral gemotiveerde jeugdtrainers die zowel op voetbaltechnisch als op pedagogisch vlak onze jeugdspelers zoveel mogelijk gaan bijbrengen.

Vriendschap en sportiviteit

En ten slotte, is respect tegenover medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechters,… een waarde en een norm waar we als club enorm veel belang aan hechten. Daarom willen we nog is duidelijk de nadruk leggen op het sportief en vriendschappelijk karakter van onze voetbalclub.

Onze waarden

De club sluit zich volledig aan bij het:


adminWelkom